Telefoon:  020 6155963

Telefoon:  020 6155963

Telefoon:  020 6155963
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.

Telefoon:  020 6155963

Ga naar de inhoud
DOORGAAN IN 2021
Op zoek naar hulp. En dan?

Uitspraak Rechtbank Inzake FNV Versus Uber

De general-manager van Uber maakt een aantal claims op t.uber.com/vragen. Claim 1 en 4 betreffen een constatering en een opvatting. Uber als werkgever zal geen werkzaamheden voor derden toestaan. Waarvan akte. Claim 2 en 3 betreffen de financiële gevolgen, waar zeker een kern van waarheid in zit. Waarheid die best hard kan zijn.

De overheid vraagt mogelijk geld terug van jouw bedrijf
De Belastingdienst kan je verplichten de fiscale voordelen die je als ondernemer in de afgelopen jaren hebt ontvangen terug te betalen. Dit gaat onder meer om de zelfstandigenaftrek, MKB-winstvrijstelling en andere fiscale aftrekposten. Daarnaast kunnen de subsidies die je hebt gekregen veranderen, waaronder de COVID-steun (zoals de TVL en de Tozo), en meer algemene subsidies zoals die voor de aankoop van een elektrische taxi. Zo is de Tozo niet geldig voor werknemers, alleen voor zelfstandig ondernemers.

Lang verhaal kort, voor veel taxichauffeurs die (ook) voor Uber rijden is het altijd maar de vraag geweest of deze daadwerkelijk ondernemers zijn, of personen met inkomsten uit een werkzaamheid. En dat is ook waar voor zeg eens verplegers die beweerdelijk zelfstandig ondernemer zijn, maar hetzelfde werk doen onder het zelfde gezag als een collega die werknemer is. De uitspraak van de Rechtbank kan zeker een motivatie extra zijn voor de Belastingdienst om in actie te komen. Moet Uber over een bepaalde periode achteraf betalingen gaan verlonen, dan is het voor de echte taxiondernemer nog steeds mogelijk om de inkomsten op te sluiten in de winst- en verliesrekening van de onderneming. Gevolg kan dan zijn dat brutering resulteert in een teruggaaf Inkomstenbelasting! En ondernemers die vanwege het stilvallen van de markt voor Uber zijn gaan werken, die hebben in het kader van de TOZO een andere positie als diegene die uitsluitend en alleen voor Uber hebben gereden. Maar inderdaad, mocht het resultaat van een toets zijn dat een persoon geen ondernemer is, dan ontstaat er de goede mogelijkheid dat deze te maken krijgt met naheffingen. En corona-steun als de Tozo en TVL, en subsidies, kunnen ten onrechte blijken te zijn uitgekeerd en ontvangen.

De overheid vraagt mogelijk geld terug van jou of jouw gezin
Het vonnis kan mogelijk ook gevolgen hebben voor je thuissituatie. De Belastingdienst kan besluiten de fiscale situatie van chauffeurs over de afgelopen 5 jaar opnieuw te beoordelen, inclusief het herzien en mogelijk (gedeeltelijk) terugvorderen van toeslagen zoals zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag.

Het commentaar op deze claim kan een vergelijkbare zijn als op de vorige claim. De Belastingdienst heeft genoeg reden om in actie te komen zonder de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam, maar kiest er tot nu steeds voor om dat niet te doen. Als dit gaat veranderen is dit niet een op een te koppelen aan deze uitspraak, maar het kan de bekende druppel ergo het kantelpunt zijn. Het begrip ondernemerschap is in de afgelopen 20 jaar steeds verder uitgehold. Uber zal de perioden dat er geen bindende CAO van toepassing was niet hoeven te verlonen. Maar het is waar, dat in de perioden dat er een netto naar bruto berekening gemaakt moet worden de inkomsten voor de ontvanger op papier zullen stijgen, en daardoor het recht op toeslagen zullen dalen. Maar de brutering zal waarschijnlijk in 2021 voor alle jaren plaatsvinden, en daarmee waarschijnlijk alleen gevolg kunnen hebben voor 2021. Correcties vanwege aanspraken op faciliteiten als de zelfstandigenaftrek hebben gevolg voor het inkomen per belastingjaar. Dat taxichauffeurs die via onderaanneming voor Uber rijden geen gevolg gaan voelen van deze uitspraak kan waar zijn, maar dat ze niet te maken krijgen met dezelfde argumentatie dat deze geen ondernemer zijn is zeer twijfelachtig te noemen. En dat laatste is een understatement.

De Gevolgen Van De Uitspraak inzake FNV versus Uber

De corona-steun werd al de toeslagenaffaire op steroïden genoemd, en voila, we worden op onze wenken bedient. Voor de personen die de fiscale ondernemers-toets met goed gevolg afleggen zullen de gevolgen beperkt zijn. Diegene die pseudo-ondernemer zijn moesten al vrezen, en na de uitspraak van de Rechtbank nog meer.
Afspraak maken? Uitsluitend via:
Terug naar de inhoud